1 Ērglis: bioloģijā esam lielu pārmaiņu priekšā; cilvēki dzīvos 120 gadus 2