1 Aug viedtelefonu un mobilā interneta lietotāju skaits 2