1 Amerikāņu satelīts «ielūkojies» Āfrikas vulkāna «rīklē» 2