1 95% studentu un skolēnu atzīst, ka pieeja internetam atvieglo mācību procesu 2