1 «Bites» klientus par paaugstinātas maksas numuriem brīdinās rejoša suņa signāls 2