ipieslegums: «Nokia» noliedz, ka būtu krāpniecisko īsziņu un e-pastu autors